14. 3. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - plánované práce v termínu 14.3.2015 - 20.3.2015

Vážení spoluobčané, přinášíme další týdenní harmonogram výstavby ČOV a kanalizace. Ve výše uvedeném termínu je plánováno zhotovení stoky A od šachty č. A 51 u Vaškových po šachtu č. A 54 u Halamkových (zde nastalo oproti minulému harmonogramu ke zpoždění). Na stoce A.1 se bude pokračovat od šachty č. A 25 od potoka směrem k Sodomkovým - šachta č. A.1-1 směrem k Fajmonovým - šachta č. A.1-2. Práce na stoce AC budou prováděny od Habalových - šachta č. A.C-1 k šachtě č. A.C-4 k Vostřelovým.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Přílohy