3. 4. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - plánované práce v termínu 4.4.2015 - 10.4.2015

Vážení spoluobčané. Od zítřka 4.4.2015 do následujícího pátku budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce:

Stoka A:

Od šachty č. A 54 od Halamkových směrem k šachtě č. A 55 u Hromádkových, zde se půjde přes potok k mladým Hromádkovým a dále potokem směrem k Leksovým (dříve Bártovo) až po šachtu č. 57. Dále na stoce A bude proveden překop potoka od šachty č. A 51 u Vaškových směrem k šachtě č. A.E 1 u Marešových, která se bude nacházet na stoce A.E.

Stoka A.B:

Na uvedené stoce je plánován výkop ze zahrady Skokanových od šachty č. A.B 2 směrem do silnice a vybudování šachty č. A.B.3, která se nachází přímo v silnici před vjezdem k Daliborovým. Od této šachty se bude pokračovat dále silnici po šachtu č. A.B 4, která se bude nacházet naproti bývalému Stoklasovu stavení. Od šachty A.B 3 bude také kopána stoka A.B.1 , která vede kolem Daliborových k Zemanovým.

 

Stoka A.C:

Na této stoce bude práce probíhat od šachty č. A.C 6 - nad Odehnalovými (Pokornými) silnicí směrem ke Kratochvílovým po šachtu č. A.C 7.

Vzhledem k tomu, že se začíná kopat v silnici, nastanou různá dopravní omezení. Vždy ale bude jeden jízdní pruh volný pro průjezd vozidel. Při překopání silnice u Skokanových bude pro osobní vozidla trasa odkloněna k Broklovým a dále kolem Zahálkových. To pouze na nezbytně nutnou dobu. Děkujeme za pochopení, Vaši trpělivost a shovívavost.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Přílohy

Plánované práce  [xls, 199 KB]