4. 9. 2015

Uzavírka silnice v obci ve dnech 5.9.2015 - 7.9.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE V OBCI


Vzhledem k překopům silnice při budování domovních přípojek ke Kottoniakovým čp. 50 a Suchým (bývalé Vtípilovo) čp. 53 a opravám kanalizační stoky A po obou stranách mostu bude od soboty 5.9.2015 od 08:00 hodin do pondělí 7.9.2015 do 20:00 hodin zcela uzavřena silnice v uvedeném úseku.

Objízdná trasa bude oboustranně po místní komunikaci od obchodu kolem Sodomkových čp. 120, kolem starosty a Mlynářových čp. 129.

Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.