17. 9. 2015

Uzavírka silnice v obci v pátek 18.9.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE V OBCI

Vzhledem k překopu silnice při budování domovní přípojky k Suchým (bývalé Vtípilovo) čp. 53 bude v pátek 18.9.2015 od 08:00 hodin do 20:00 hodin zcela uzavřena silnice v uvedeném úseku.
Objízdná trasa bude oboustranně po místní komunikaci od obchodu kolem Sodomkových čp. 120, kolem starosty a Mlynářových čp. 129.
Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.