19. 4. 2016

Nabídka volného pracovního místa ve společnosti BRENO

Chtěli bychom Vás požádat o zveřejnění volného pracovního místa v naší společnosti. Pokud je to možné, prosíme o zveřejnění ve Vaší obci např. formou vyhlášení ve Vašem místním rozhlase anebo formou vyvěšení na vývěsce OÚ.

Předem Vám děkujeme za spolupráci

Hana Pekařová

prodejna SVITAVY
Koberce BRENO, spol. s r.o.
Tovární 3
568 02 Svitavy
Tel. +420 461 312 555
Fax. +420 461 312 824
Mailto: svitavy@breno.cz
WWW.BRENO.CZ
Firma Koberce BRENO spol. s r.o. je zapsana v obchodnim rejstriku u Mestskeho soudu v Praze, oddil
C, vlozka 54570

Přílohy