11. 6. 2016

Karel IV. a já

Místní lidová knihovna Pustá Kamenice ve čtvrtek 9. června 2016 od 18 hodin v prostorách knihovny pořádala vypravěčskou inscenaci "Karel IV. (a já)". Obrazy ze života Karla IV. hrál a vyprávěl vypravěč MARTIN HAK. Vypravěčská inscenace "Karel IV. a já" se skládala ze tří vybraných situací z Karlova života. Ke každé z nich byla připojena jedna událost (krátký příběh) ze života vypravěče. Jednalo se o přiblížení témat a motivů ze života velké historické osobnosti. Šlo o porozumění Karlu IV.  jako člověku (jeho odvaze, obavám, motivům k rozhodnutí a k činům). Naopak, nešlo při tom o historická data, politický kontext, jeho kulturní otisk v historii, apod. Karel IV. není jen jméno  dávného úspěšného vladaře. Byl to člověk a skrze několik jeho lidských příběhů mu můžeme rozumět i dnes. Příklad: Karel IV. svého času vyvracel v naší zemi vojenskou silou hrady loupeživých rytířů. Jeden takový případ zazněl v detailním vhledu. K němu byl připojen tematický příběh z doby klukovské o "dobývání hradu". Ukazuje se tak, že témata jako odvaha, strach, rozvaha, odpovědnost, nejistota, … jsou královská a stejně tak i naše. Děkujeme všem účastníkům za podporu naší akce a také Martinu Hakovi za zpestření dne a poutavému vyprávění o Karlu IV.

knihovnice Iveta a Lenka

Fotogalerie