14. 2. 2017

Fotografování členů SDH na nové průkazy

V sobotu 18.2. v 10 hod. se bude konat druhá část fotografování členů SDH na nové průkazky. Prosíme proto členy, kteří se nemohli dostavit na první termín, aby přišli v uvedený den a čas do KD. Je nutné, aby se zúčastnili zejména děti a mládež do 18 let, pro které je z důvodu účasti na soutěžích fotografování povinné. Navíc získají zdarma plastovou průkazku, na kterou můžou uplatnit slevu EYCA. Členové od 18 do 30 let tuto průkazku mohou získat také za cenu 30Kč, pokud se tedy dostaví na fotografování nebo do 18.3. dodají fotografii v daném formátu v elektronické podobě. V případě, že tak neučiní, nebo tuto podobu průkazky nechtějí, bude jim zdarma vystavena papírová průkazka bez fotografie, na kterou nelze uplatnit uvedenou slevu. Fotografii na průkazce musí mít také členové výboru, dále členové, kteří se účastní hasičských soutěží, nebo doprovázejí děti na hasičské soutěže. Pokud se nemůžete zúčastnit, nebo chcete dodat vlastní fotografii, kontaktujte jednatele Jana Tomáška (ml.) na tel. 737389766. Výměna průkazek probíhá z důvodu přečíslování členské základny celé zastřešující organizace SH ČMS. Děkujeme za pochopení.

                                                                       Za SDH Lenka Tomášková