18. 9. 2017

Stavební úpravy družiny v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice

Během letošních letních prázdnin proběhly v základní škole stavební úpravy bývalé družiny. Ze dvou místností vznikla jedna velká učebna pro děti prvního a druhého ročníku. Celkové náklady této stavební akce byly 588.511,-Kč včetně víceprací a plně je hradila obec ze svého rozpočtu. Na fotografiích si můžete novou třídu prohlédnout.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie