23. 3. 2011

Změna č.1 ÚPO Pustá Kamenice

www.policka.org/detail/5039/Mestsky-urad/Uzemni-planovani/Vydani-opatreni-obecne-povahy-Zmena-c+-1-Uzemniho-planu-obce-Pusta-Kamenice/

Přílohy