24. 5. 2011

Naši obec navštívila krajská hodnotitelská komise

V pondělí dne 23.5.2011 v době od 08.00 hod. do 10.00 hod. naši obec navštívila Krajská hodnotitelská komise soutěže "VESNICE ROKU 2011", do které jsme se jako obec přihlásili  v   měsíci dubnu 2011. Devítičlenná komise získávala základní informace a podklady pro hodnocení z prezentace obce, kterou připravili zastupitelé obce, dále z rozhovorů se zástupci obce, samotné prohlídky obce a obsahu materiálů, které naše obec doložila jako součást přihlášky do soutěže.

Hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy:

1. Koncepční dokumenty obce

2. Společenský život

3. Aktivity občanů

4. Podnikání

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu

9. Připravované záměry

10.Informační technologie obce

V rámci krajského kola jsou udělovány následující ocenění:

- Zlatá stuha - vítěz krajského kola (za vítězství v krajském kole)

- Modrá stuha - za společenský život

- Bílá stuha - za činnost mládeže

- Zelená stuha - za péči o zeleň a přírodní prostředí

- Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit:

- Diplomy : za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení obecní kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena), za příkladnou péči o historickou zástavbu obce;

- Cena naděje pro živý venkov : za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

- Zlatá cihla v Programu obnovy venkova : ocenění realizovaných stavebních děl na venkově

O tom, zda-li naše obec v nějaké oblasti této soutěže uspěla, bude známo nejpozději do 8.7.2011.

                                                                                  Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st., ing. Jiří Zahálka

 

Fotogalerie