2. 11. 2011

Informace pro držitele zbrojních průkazů

Policie ČR, Územní odbor Svitavy, oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál touto cestou by ráda upozornila  držitele zbrojních průkazů na včasné prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu.

Ze zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že se žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá příslušnému útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. Pokud skončí platnost zbrojního průkazu, nelze ji prodloužit a držitel by měl neplatný doklad odevzdat do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie.

Kontakt:

Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál
odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje

adresa: Purkyňova 2, 568 02 Svitavy
úřední hodiny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00

telefon: 974 578 300  
fax:       974 578 108
e-mail:   
syzbrane@mvcr.cz