26. 11. 2011

Obec Pustá Kamenice obsadila 2. místo v soutěži - Obec přátelská rodině 2011 - v kategorii obce do 500 obyvatel

Obec Pustá Kamenice se v celostátní soutěži "Obec přátelská rodině 2011", kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center, umístila na 2. místě ve své kategorii - obce do 500 obyvatel. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pátek 25.11.2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Diplom za 2. místo a příslib neinvestiční dotace na projekt na podporu rodiny ve výši 100 000,-Kč převzali z rukou ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka starosta obce Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář. Dotace bude udělena na základě předložení dotační žádosti v rámci dotačního řízení MPSV k soutěži Obec přátelská rodině. Do soutěže se přihlásilo celkem 127 měst a obcí z celé ČR, které byly posuzovány v šesti velikostních kategoriích. V soutěži bylo hodnoceno, jak obce a města v naší republice vychází vstříc rodinám s dětmi a seniorům. Při hodnocení byl rovněž kladen důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a jejich využitelnost do budoucna, na spolupráci obce s neziskovými organizacemi a spolky, které vyvíjejí prorodinné aktivity. Naše obec se v roce 2011 přihlásila do této soutěže vůbec poprvé, do celkového čtvrtého ročníku soutěže. O to víc je krásné, že jsme se hned umístili na výborném druhém místě. Za obec tímto děkuji všem členům místních spolků, složek a organizací, kteří se společně podílí na úspěchu, za jejich snahu a práci pro život v naší obci pro děti a seniory.

Výsledky soutěže v I. kategorii - obce do 500 obyvatel:

1. Suchovršice (Královéhradecký kraj) - příslib dotace 170 000,-Kč

2. Pustá Kamenice (Pardubický kraj) - příslib dotace 100 000,-Kč

3. Borová Lada (Jihočeský kraj) - příslib dotace 60 000,-Kč

Za obec Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Jaroslav Sklenář, Mediafaxfoto - další fotografie budou postupně doplněny

Fotogalerie