28. 11. 2011

Klub seniorek zahájil svoji činnost


 

Klub seniorek, který zahájil svoji činnost 28.října 2011, již uskutečnil několik příjemných schůzek.

Při jednom ze setkání jsme si prohlížely alba fotografií z našich hor, které nafotil na svých cestách Petr Novák. Pod vedením paní Gregorové jsme se začaly učit pletení košíků, věnečků atd. z ruliček papíru. V pátek 25.listopadu 2011 jsme se zúčastnily adventní výstavy v Charitě Polička. Dále máme přislíbeno, že nás navštíví Monika Petrová, aby nám předvedla a pomohla vytvořit vánoční aranžmá, svícny apod. Další posezení se koná již 2.prosince 2011.

Touto cestou bych ráda poděkovala paní Gregorové za trpělivost a laskavý přístup k nám všem, můj dík patří i seniorkám, co nám na schůzky přichystaly občerstvení.

Všem bych chtěla popřát příjemné prožití vánočních svátku a pevné zdraví v roce 2012.


 


 

Růžena Nováková


 


 

Fotogalerie