20. 5. 2012

Nedělní odpoledne s Pustokamenickými varhanami

Pustokamenické varhany se rozezněly

 V neděli 20. května se sešlo více než šedesát lidí z Pusté Kamenice a přilehlých obcí v kostele sv. Anny na "NEDĚLNÍM ODPOLEDNI S PUSTOKAMENICKÝMI VARHANAMI", aby si poslechli varhanní hudbu v podání pana Miroslava Pošváře z Chrasti u Chrudimi. Hudbu uvedl krátkým výkladem o varhanách obecně i podrobnostmi o zdejším historickém nástroji.

Výběr skladeb však musel být přizpůsoben současným možnostem stavu nástroje. Jeho údržbu a nezbytné opravy zajistí z menší části dobrovolné příspěvky návštěvníků a z větší části obec.

Konání akce podpořili svou přítomností starosta, místostarosta a pan farář římskokatolické farnosti Krouna a přislíbili zde podporu potřebné opravě varhan.

Zážitek z koncertu zůstane dlouho v myslích všech přítomných, neboť koncert vyvrcholil společným zpěvem Státní hymny a Svatovítského chorálu za doprovodu varhan.

 

Dík panu Pošvářovi i organizátorům.

 (Mgr. Ivo Voříšek, kronikář obce)

 

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie