23. 6. 2013

Turistický výlet pro děti a rodiče - Březiny 2013

O víkendu 22.6.2013 - 23.6.2013 Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala tradiční turistický výlet pro rodiče s dětmi. V letošním roce jsme šli opět na Březiny. V sobotu ráno jsme vyrazili vlakem z Pusté Kamenice do Borové a pak již pěšky přes Borovou – Bukovinu, Blatinu, Lucký vrch a Pustou Rybnou. Do cíle výletu, tedy bývalé školy na Březinách jsme dorazili kolem šestnácté hodiny. Zde již nám dva naši kamarádi, Jarda Obrovský a Tomáš Dědič, připravovali večeři v podobě grilované krůty. K večeru pak byly pro děti připraveny hry. V neděli ráno po úklidu budovy jsme pokračovali ve výletu zpět do Pusté Kamenice. Za pěkného počasí jsme vyšli k chatě Lověnka, dále pak kolem Zkamenělého zámku a Karlštejna do Svratouchu. Po výborném obědě, který nám v místním hostinci připravil pan Kořínek, jsme se vydali směrem na Čachnov a zpět do Pusté Kamenice. Věřím, že všem 43 účastníkům (25 dospělých a 18 dětí) se letošní výlet líbil a především děti budou mít na co vzpomínat. Jestliže v roce 2011 byla nejmladší účastnicí výletu desetiměsíční Kristýnka Tomášková a v roce 2012 osmiměsíční Eliška Broklová tak věřte, že v roce 2013 to byl teprve sedmiměsíční Vašík Chaloupka. Na závěr bych chtěl tímto ještě poděkovat OÚ Březiny, že nám opětovně vyšli vstříc a umožnili nám ubytování v bývalé škole a využití prostor u tohoto objektu. Rovněž děkujeme i SDH, zejména Josefu Boháčovi, který nám zajistil odvoz věcí na Březiny a zpět.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Petr Novák, Jaroslav Sklenář

Fotogalerie