5. 6. 2014

Dopoledne s SDH Pustá Kamenice

Ve středu 16.4. měly možnost děti navštěvující ZŠ a MŠ Pustá Kamenice zažít dopoledne se členy sboru dobrovolných hasičů. Členové družstva mladých hasičů za podpory jejich vedoucího a několika maminek si pro ně připravili dopoledne plné zajímavých informací a plnění úkolů. Nejdříve si děti vyslechly zajímavosti z historie i ze současnosti dobrovolných hasičů, ale také důležité informace, jak se zachovat v případě, že jsou svědky požáru, zranění osob či páchání trestné činnosti, kam volat, co vše říci do telefonu apod. Poté se děti rozdělily do skupinek a procházely jednotlivá stanoviště, na kterých plnily úkoly. Na stanovišti zdravovědy si vyzkoušely poskytnout první pomoc zraněné osobě, zavázat a znehybnit zlomeninu. Na dalším si děti prohlédly mapu, hledaly na ní základní orientační body a vyzkoušely si práci s buzolou. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na praktickou dovednost zavolat pomoc prostřednictvím telefonu a na čtvrtém stanovišti si děti mohly prohlédnout obraz svatého Floriana, patrona hasičů, učily se pojmenovat jednotlivé části vybavení hasičské techniky (proudnice, rozdělovač, hadice…) a také si vyzkoušely namontovat sací koš a na rychlost zapojit hadice, jako by byly přímo u zásahu. Za aktivní splnění úkolu děti získaly kousek obrázku, který si na závěr mohly nalepit na papír a sestavit si tak svoje vlastní hasičské auto. Na konci jako poděkování za snahu dostaly balíčky sladkostí. Počasí v tento den bohužel neumožňovalo uskutečnit tuto akci venku, aby si děti mohly vyzkoušet skutečné stříkání vody a mohly si prohlédnout družstvo mladých hasičů při požárním útoku, ale i tak se jim snad toto dopoledne líbilo a něco si z něho odnesly. Děkujeme zaměstnancům školy za příjemné přijetí a dětem za jejich zodpovědný přístup k plnění úkolů. Poděkování patří také maminkám, které nejsou členkami našeho sboru, Martině Chaloupkové a Kristýně Kalendové za jejich pomoc při uskutečnění této akce.

Za SDH Lenka Tomášková


Foto: Šárka Drahošová - ZŠ a MŠ Pustá Kamenice

Fotogalerie