Výroční schůze SDH pro děti

Začátek: 6. 12. 2019   15:30 Místo konání: Kulturní dům

 

Sbor dobrovolných hasičů Pustá Kamenice

srdečně zve děti a jejich rodiče na VÝROČNÍ SCHŮZI PRO DĚTI, která se koná

v pátek 6. prosince 2019 od 15.30 v kulturním domě.

Součástí bude pasování nově přijatých dětí a promítání fotografií z akcí SDH.

Občerstvení zajištěno.