30. 6. 2018

Shrnutí činnosti klubu seniorek za II. čtvrtletí 2018

Na poslední schůzce před velikonocemi jsme se v klubu již tradičně věnovaly výtvarným pracím. Malovaly jsme vajíčka voskem, zdobily si věnečky a drobné dekorace. První květnovou neděli jsme odpoledne jely do Skutče a užily si nádherné odpoledne na divadelním představení operety Cikánský baron. Za čtrnáct dní jsme ve spolupráci s vedením obce a základní školou uspořádaly oslavu Dne matek. Před návštěvou hodnotící komise soutěže Vesnice roku bylo potřeba uklidit klubovnu, umýt okna a připravit pár ukázek šikovných rukou na prezentaci. Tak jsme snad alespoň malou kapkou přispěly k úspěchu naší obce v krajském kole. Poslední středu v měsíci jsme se vydaly do Poličky na návštěvu muzea, kde je výstava panenek z let 1890 až 1980 především české produkce. Vystaveny jsou panenky porcelánové, papírové, látkové i celuloidové panenky různého stáří, s rozmanitými osudy, oblečené v nádherných šatech i prostých oděvech. Výstava je doplněna dobovými interiéry, modely dětských pokojíčků, které zachycují proměnu bydlení v průběhu let minulých. Po prohlídce historických panenek nás potom v další expozici muzea seznámil pan průvodce s historií královského věnného města Poličky od doby jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. A tak jsme poznaly zase další kousek historie blízkého okolí našeho bydliště. Všem spoluobčanům přejeme hezké léto, dětem krásné prázdniny a všem dohromady úspěšné zvládnutí akcí spojených se soutěží Vesnice roku, s čímž samozřejmě všechny rády pomůžeme.

Za seniorky Irena Gregorová

 

Fotogalerie