1. 12. 2019

Vítání adventního času

V sobotu 30. listopadu se v místním kulturním domě rozvonělo vánoční cukroví, které připravily ženy z klubu seniorek a přivítaly tak všechny spoluobčany opět po roce na adventním posezení. Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Drahošové přinesly mezi nás vánoční náladu svým pásmem koled, básniček a říkadel. Potom následoval koncert hudebního Náhodného seskupení NAŽIVO pod vedením paní Kristýny Řebíčkové. Jsme moc rády, že jsme mohly mezi námi opět přivítat tento hudební soubor. Byla radost se zaposlouchat do všech vánočních písní a koled, které zaplněnému sálu kulturního domu zahráli a zazpívali. Celému pěveckému seskupení patří ještě jednou poděkování všech přítomných.  

Každý rok se snažíme předvánoční akci zpestřit nějakou výstavou. Letos nám udělaly velkou radost děti ze základní i mateřské školy. Celý rok malují, kreslí tužkou, vyrábějí drobné dekorace z rozličných materiálů. To všechno nám zapůjčily a tak jsme si mohli všichni prohlédnout, jak jsou děti šikovné, co všechno dokážou pod vedením paní učitelek vytvořit. Všem patří poděkování a přejeme jim, aby se jim každá práce vždy podařila zrovna tak, jako dílka, která jsme viděli.

Celá předvánoční akce byla zakončena v pondělí, kdy si své práce – tentokrát jinak uspořádané a vystavené než jak jsou na nástěnce ve škole – přišly prohlédnout nejdříve děti ze základní školy a potom i děti z mateřinky. Ty se s námi rozloučily několika milými písničkami.

A tak nejen dětem, ale všem spoluobčanům děkujeme za návštěvu naší akce, přejeme všem Vám klidné a pohodové vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku a těšíme se zase někdy na shledanou. 

Za seniorky Irena Gregorová

Fotogalerie