7. 12. 2021

Rok 2021 v Klubu seniorek

Opět přišel čas bilancování a ohlédnutí se za rokem, který bude za chvilku už minulostí. V klubu seniorek jsme z toho končícího roku společně prožily pouhou polovinu. Ale jsme rády za to, že jsme se mohly od 2. července pravidelně scházet. Na podzim jsme si udělaly malý výlet do Poličky. Tam jsme si v doprovodu paní Vymětalové z poličské farnosti prohlédly kostel Sv. Jakuba, který prošel velkou rekonstrukcí. Součástí prohlídky byla i výstava nazvaná „Obraz jako viděné slovo“ a prohlídka půdních prostor a trámoví kostela. Tuto nanejvýš zajímavou exkurzi jsme zakončily jak jinak než posezením a společným obědem v restauraci Na Parkánech. S přicházejícím podzimem jsme si nasbíraly a připravily přírodní materiál na zhotovení podzimních dekorací. Jejich výrobou jsme si zpestřily dvě páteční odpoledne.

První pátek v listopadu jsme po roční přestávce oslavily narozeniny klubu. A tentokrát to byly narozeniny jubilejní – už 10. Velice rády jsme mezi námi přivítaly pana starostu Sklenáře, od kterého jsme dostaly krásný dort. Za hasiče mezi nás přišel pan Tušla, paní Iveta Kynclová a Lenka Habalová nám pomohly s občerstvením a velkou radost nám udělaly především děti z hasičského kroužku. Ty nám pod vedením paní Lenky Tomáškové přišly zahrát, zazpívat a pomohly sfouknout svíčku na narozeninovém dortu. Společné přání nás všech je, abychom mohli prožít další roky už bez nucených přestávek, ve zdraví a pohodě.

To stejné přejeme všem spoluobčanům do nového roku – zdraví, štěstí a spokojenost celým rodinám.

Za seniorky Irena Gregorová

Fotogalerie