29. 6. 2012

Z činnosti klubu seniorek

Klub seniorek, který v obci funguje od října loňského roku, za dobu své existence uspořádal již řadu akcí. S některými jsem Vás již seznámila a teď bych ráda pokračovala. V dubnu jsme se mezi sebou utkali ve hře „Člověče nezlob se“. Vítězky: paní Daliborová, Tomášková a Chválová si odnesly pěkné ceny a všichni ostatní příjemně prožité chvíle. Společně jsme oslavili i mezinárodní den matek. Oslava byla spojená s otevřením nově zrekonstruované klubovny. Ženy se sešly opět v hojném počtu. Na akci vystoupily děti ze Základní školy s pěkným programem a každá oslavenkyně od nich dostala vlastnoručně vyrobený tulipán. Dalším bodem programu bylo pohoštění, tombola a rozdání drobných dárečků. K tomu všemu nám opět zahrál „malý dechový orchestr“ pod vedením pana Jaroslava Lorence za zpěvu pana Zdeňka Lorence. Ráda bych poděkovala jak dětem, tak paní učitelce i kapele, že i díky nim se oslava tak vydařila. Dne 15. června 2012 se uskutečnil výlet do Chrasti, kterého se zúčastnilo devatenáct členek. Chrastecká paní starostka nás provedla kaplí v místním zámku a povyprávěla nám o historii. Pak jsme si prohlédli zámeckou zahradu. Před zpáteční cestou jsme se občerstvili v cukrárně a navečer jsme plni dojmů dorazili domů.  Dne 20. června 2012 pod naší záštitou proběhla přednáška o přírodní kosmetice, zdravé výživě a bylinkách se zástupci firmy JUST. Hned následující den, 21. června 2012 se některé naše členky spolu s dětmi ze školy a školky zúčastnily výletu do ZOO Jihlava.

                                 Růžena Nováková

Fotogalerie