10. 3. 2013

MDŽ 2013 - klub seniorek

Klub seniorek ve spolupráci s OÚ Pustá Kamenice a ZŠ a MŠ Pustá Kamenice uspořádal v sobotu 9. března 2013 od 14:00 hodin v přísálí kulturního domu oslavu MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN. Pozvány byly ženy všech věkových kategorií, kterých se sešlo čtyřicet. V rámci slavnostního odpoledního programu zde vystoupili žáci základní školy s pásmem básní a písní a všem přítomným zahrál k tanci a poslechu malý dechový orchestr pod vedením pana Jaroslava Lorence. Vedoucí klubu seniorek paní Růžena Nováková v úvodním slově připomněla význam svátku MDŽ, který je mezinárodně uznávaným dnem, stanoveným k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Místostarosta obce Jaroslav Sklenář pak každé z přítomných žen předal květinu s přáním pevného zdraví, štěstí a osobní pohody. Pořadatelky slavnostního odpoledne pro přítomné ženy připravily bohatou tombolu a občerstvení. Ve večerních hodinách po oslavě všechny ženy spokojeně odcházely z další vydařené akce a těší se již na akci příští, kterou pro ně místní klub seniorek připraví.

Za obec Jaroslav Sklenář

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie