18. 3. 2013

Jarní zvyky a velikonoce - pozvánka

Klub seniorek pořádá velikonoční besedu JARNÍ ZVYKY A VELIKONOCE. Přednášet bude spisovatelka a výtvarnice paní Jarmila Skopová. Akce se uskuteční v sobotu 23.3.2013 od 13:00 hodin v přísálí kulturního domu v Pusté Kamenici.

Součástí akce bude výstava výrobků dětí a seniorek, pletení košíků a pomlázek, malování a vybrušování kraslic, prodej knížek a některých vystavených výrobků.

Srdečně zvou pořadatelé

Přílohy

Plakátek  [pdf, 197.8 KB]