24. 3. 2013

Jarní zvyky a velikonoce - klub seniorek

Velikonoční beseda 23. března 2013

Klub seniorek uspořádal v sobotu 23.3.2013 besedu s názvem Jarní zvyky a velikonoce. Samotná akce se konala v sobotu odpoledne v přísálí kulturního domu. Jsme velmi rády, že naše pozvání přijala paní Kamila Skopová – spisovatelka, výtvarnice a folkloristka. Vyprávění o velikonocích začala autorským čtením ze své knihy Rok na vsi, potom připomněla význam masopustu, doby postní a celého předvelikonočního období i samotných velikonočních svátků.
K těmto svátkům neodmyslitelně patří pomlázky, vajíčka, košíky, velikonoční pečivo. A toho všeho bylo na besedě opravdu bohatě. Paní Vyskočilová předvedla výrobu krásných „dírkovaných vajíček“, Michaela Sklenářová zase naučila mnohé z nás malovat vajíčka voskem, pana Zdeňka Petra jsme obdivovaly při jeho pletení proutěných košíků. A o pečení se postaraly mnohé z nás. K ochutnání se sešly mazance, jidáše, boží milosti, beránci, koláče a další drobné pečivo.
K prohlédnutí i k prodeji byly různé velikonoční dekorace, všechno naše vlastnoruční výrobky a svoji šikovnost nám opět předvedly děti ze základní školy. Ukázky jejich výtvarného umění byly součástí výstavky.
Co ale bylo nejdůležitější? Že bylo pro koho tuto akci uspořádat. Poděkování patří všem, kdo se přišel podívat mezi nás. Ať to byly děti s maminkami a s babičkami nebo několik návštěvníků z řad mužů. A sešlo se nás dohromady víc než padesát. Bylo to opravdu velmi příjemné předvelikonoční posezení.
Velikonocemi jsme uzavřely první čtvrtletí letošního roku a při příštím setkání už budeme společně přemýšlet o dalších akcích.

Irena Gregorová


Foto: Michaela Sklenářová, Růžena Nováková

Fotogalerie