22. 6. 2022

Návštěva knihovny 

Jak se stalo opět pravidelností, žáci prvního stupně základní školy navštívili naší knihovnu v rámci výuky. Návštěva knihovny patří mezi jednu ze zážitkových aktivit dětí ze základní a mateřské školy během školního roku. Děti, které si chtějí zpříjemnit prázdniny dobrou knihou, tak měly možnost přečtené knihy vrátit a  půjčit si nové na léto . Většina žáků sem pravidelně chodí s maminkou nebo babičkou, proto prostředí dobře znají, ale v rámci dobré spolupráce se školou se sem dostanou i děti, které by nás nikdy nenavštívily. A proto si připomeneme citát: "Z dítěte, které čte, bude jednou dospělý, který myslí."

Knihovnice Iveta a Lenka

Fotogalerie