21. 5. 2018

O pohár Malé Hané – Jevíčko 19.5.2018

V sobotu 19.5. jsme s dětmi odjeli do Jevíčka na soutěž O pohár malé Hané, která je zařazena do Ligy mladých hasičů okresu Svitavy. Na tuto soutěž jsme jeli se dvěma družstvy mladších a dvěma družstvy přípravky. Soutěžilo se v požárním útoku a vybraní členové družstev pak soutěžili i v běhu na 60 m s překážkami. Hned po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, požární útok předvedla postupně obě družstva přípravky a za svůj výkon si zasloužila potlesk i medaile. Družstvo A předvedlo velmi pěkný výkon. V prvním pokusu děti zaběhly požární útok v čase 25,05s, bohužel se kvůli přešlapu jednalo o neplatný pokus. Druhý pokus se jim vydařil. Zaběhli ho v čase 25,55 s. Nutno podotknout, že výkonnost tohoto družstva stoupá v porovnání s předchozími výkony na soutěžích. Přejme si, aby tomu bylo i nadále. Za svůj výkon získali 14. místo. Družstvu B se už tolik nedařilo. V prvním pokusu došlo k rozpojení rozdělovače a i v druhém pokusu nastaly problémy s rozdělovačem. Vzhledem k tomu, že toto družstvo je složeno převážně z předškoláků až 2. třídy, jezdí na soutěže převážně sbírat zkušenosti. Za svůj výkon obdrželi cenu za 16. místo. Doplňkovou disciplínou byl běh na 60 m s překážkami O pohár hejtmana Pardubického kraje. Této soutěže se zúčastnilo 5 dětí z našeho sboru. Oceněni byli závodníci od 10. místa. Dva naši členové se umístili těsně pod těmito stupni. Šárka Bukáčková 11. místo, Matěj Zahálka 11. místo, Tereza Sejkorová 14. místo, Sára Kottoniaková 15. místo a Jakub Hak 12. místo. Děkuji všem dětem za reprezentaci i za jejich přípravu na soutěže. Děkuji také rodičům za odvoz a doprovod svých dětí na tuto soutěž. Poděkování patří i obci Pustá Kamenice za zapůjčení dodávky.

za SDH Lenka Tomášková

Foto: Jiří Zahálka

 

Fotogalerie