26. 9. 2018

Prázdniny u hasičů

První prázdninový pátek jsme s dětmi z hasičského kroužku vyrazili na putování ke skále s opékáním buřtů. Děti musely cestou plnit nejrůznější úkoly – zorientovat mapu, určovat značky, trefit se míčem na cíl. Na závěr si všechny děti i jejich rodiče, kteří byli také na výlet přizváni, opekli buřty. Celý výlet jsme společně zakončili v místním pohostinství, kde si děti mohly zakoupit limonádu či nanuky. Celé prázdniny jsme věnovali na nácvik vystoupení určeného pro kulturní program v rámci slavnostního předávání ocenění Vesnice roku Pardubického kraje 2018 a posléze na nácvik vystoupení určeného pro komisi celostátního kola této soutěže. Děkuji všem dětem, že i v době prázdnin chodily pravidelně na tréninky a zkoušky v KD. Také jsme uspořádali brigádu na úklid u hasičárny. Brigády se zúčastnilo větší množství dětí i se svými rodiči, a tak jsme během 1 hodiny zvládli uklidit okolí hasičárny i „vygruntovat“ hasičárnu uvnitř. Děkuji všem, kteří se na úklidu podíleli. Celé léto bylo pro nás ve znamení soutěže Vesnice roku 2018, a tak jsme se rozhodli vynechat dvě zářijové soutěže okresní ligy mladých hasičů. Nyní se už děti pilně připravují na podzimní kolo hry Plamen, které se uskuteční 20.10.2018 v Janově. Připravují se i ti nejmenší, kteří letos poprvé poběží v kategorii přípravka soutěžně. Velmi nás těší zájem dětí i jejich rodičů, o čemž svědčí, že se v květnu přihlásili na hasičský kroužek dva chlapci předškolního věku a od září navštěvují kroužek další 4 děti, které projevily zájem o naši přípravku. Přejme si, aby tomu bylo tak i nadále.

za SDH Lenka Tomášková


 

Fotogalerie