15. 5. 2019

Soustředění mladých hasičů

Ve středu 8.5. se sešli mladí hasiči na místním hřišti, aby celý den trénovali všechny disciplíny hry Plamen. Okresní kolo, které se bude konat v Jarošově, se totiž nezadržitelně blíží.  Po rozcvičce následovalo rozdělení do třech družstev. Během dopoledne děti trénovaly štafetu požárních dvojic a štafetu CTIF, přípravka pak nacvičovala štafetu 4x60m a požární útok, který dle pravidel určených OSH Svitavy musí běžet na stejné hadice jako starší děti. Pro přípravku byl tento trénink poměrně náročný, proto se ti nejmenší z přípravky v 11 hod. odebraly domů. Část přípravky však zůstala, protože tyto děti doplňují početně družstva mladších. Po náročném dopoledni si děti zaslouženě pochutnaly na obědě, který pro nás opět uvařila paní kuchařka Petra Jelínková, které za to patří obrovský dík.  Po obědě se již obě družstva mladších připravovala na další disciplíny, a to požární útok a štafetu 4x60m. V tu samou dobu k nám také zavítal pan Josef Peřina, zástupce okresní odborné rady mládeže, který přijel na zkoušku plnění odborností. Anna Tomášková, Eliška Broklová, Tereza Sejkorová, Daniel Vičar a Melichar Hak vše hravě zvládli a získali tak odbornost preventista junior. Návštěvy pana Peřiny využili také zástupci SDH Pustá Rybná, kteří přijeli k nám do Pusté Kamenice také plnit zkoušky odbornosti. Po tréninku útoků a štafety ještě některé děti zůstaly a trénovaly běh na 60 m s překážkami. Po celý den měly děti k dispozici občerstvení – čaj, vodu se šťávou a dobroty, které pro ně napekly maminky. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě soustředění – technické zajištění, organizace, příprava občerstvení, rodičům za pomoc při zajištění zázemí, úklidu, sponzorům za finanční i materiální pomoc, dětem za jejich snahu a poctivý přístup k tréninku… Zkrátka vám všem patří jedno velké DÍKY!

Lenka Tomášková, SDH Pustá Kamenice

Fotogalerie