18. 9. 2019

Prázdniny u hasičů

I o prázdninách děti z hasičského kroužku nezahálely. Hned první prázdninový pátek 5.7. vyrazila přípravka na Mistrovství ČR dorostu do Svitav, kam jsme byli pozváni předvést ukázku naší práce. Děti předvedly scénku s požárním útokem. Pro vedoucí, rodiče, ale hlavně děti to byl jedinečný zážitek, když je plná tribuna povzbuzovala mohutným potleskem a zvukem bubnů. Na závěr byly děti odměněny dárečky, které jim osobně předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka. Celou ukázku živě přenášela internetová televize Fire TV, kterou v tu dobu sledovalo několik set tisíc diváků. 

V sobotu 21.7. byl náš sbor pozván na oslavy 135 let od založení SDH Otradov. Oslavy byly zahájeny průvodem od pohostinství Barrandov až na místní hřiště. Zde po slavnostních proslovech vystupovaly i pustokamenické mažoretky. Poté byla zahájena přátelská soutěž dětských družstev s historickou technikou. Pustá Kamenice byla zastoupena hned 3 družstvy, dále soutěžila družstva Proseče a Svratouchu. Cílem soutěže nebylo vyhrát, ale představit veřejnosti práci s dětskými kolektivy v rámci sdružení hasičů. Vítězi se stali nakonec všichni, kteří se soutěže zúčastnili. Poté si všichni mohli prohlédnout vystavenou historickou i novodobou techniku, výstavu ze života hasičů i obce Otradov, užít si na skákacím hradě, nebo shlédnout ukázku psovodů. 

Obě jmenované akce byly výbornou reprezentací nejen našeho sboru, ale také naší obce.

V následujícím týdnu po oslavách v Otradově vrcholily v naší obci přípravy na oslavy 125 let založení našeho sboru. Příprav se účastnily i děti, které tvořily ukázkové družstvo Vesnických her. Musely se všechny disciplíny naučit, aby dokázaly tu danou disciplínu představit soutěžním družstvům.

Zbytek prázdnin se děti věnovaly přípravám na nadcházející hasičské soutěže.

za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková