18. 9. 2019

Hasičská soutěž v Sádku

Poslední prázdninovou sobotu se v nedalekém Sádku konala dětská pohárová soutěž. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4x60m. Do Sádku jsme vyrazili brzy ráno s dvěma družstvy mladších a družstvem přípravky. Přípravka hned na úvod soutěže ukázala, jak umí zaběhnout požární útok a následně i štafetu. Družstvo B bylo doplněno dětmi z přípravky, aby zastoupily některé děti, které si ještě užívaly prázdnin. Po celou dobu panovalo horké, až tropické počasí. Přesto vše děti zvládly výborně. Tým A ve složení Šárka  Bukáčková, Andrea Odehnalová, Vlastimil Suchý, Matěj Zahálka, Alice Husáková, Sára Kottoniaková a Kristýna Tomášková si doběhl v požárním útoku pro 11.místo z 23 družstev. V součtu se štafetou nakonec získal místo 14. Družstvo B ve složení Matěj Zahálka (10let), Marek Zahálka(7let), Daniel Vičar(7 let), Jakub Odehnal (5let), Filip Sodomka(7let), Daniel Suchý(6 let) a Anna Tomášková (6let)si s ohledem na věkové složení vybojovalo nádherné 17.místo z PÚ. V součtu s časem štafety pak děti získaly místo 20. Děkujeme za vzornou reprezentaci.