25. 6. 2020

Činnost hasičů v době pandemie koronaviru

Činnost dětí v této době byla omezena, avšak hasiči ani v této době nezaháleli. Krátce po vyhlášení nouzového stavu velitel našeho sboru kontaktoval starostu obce a nabídl naši pomoc při distribuci hygienických prostředků – např. roušek apod. v naší obci. Naše pomoc nebyla potřeba. Obec zajistila distribuci sama. Avšak bylo dohodnuto, že v případě potřeby se starosta obce na SDH obrátí. Počátkem dubna jsme však byli požádáni o pomoc při distribuci hygienických prostředků v rámci našeho kraje. Tuto distribuci organizoval Pardubický kraj ve spolupráci s krajským sdružením hasičů. Členové našeho sboru tak měli služby nebo pohotovosti, při kterých měli za úkol třídit a převážet tento materiál do různých zdravotnických a sociálních zařízení v rámci naší oblasti. Této akce se neúčastnili jen členové jednotky, ale také další dobrovolníci z řad našich členů. Rozvoz měl probíhat až do konce května, vzhledem k vývoji situace byl však ukončen dříve. Pokud bude v budoucnu potřeba, jsme připraveni opět pomoci.

Lenka Tomášková

Fotogalerie