30. 3. 2022

Z činnosti hasičů

Od ledna se opět schází děti na hasičském kroužku a v rámci něj se zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí 2022. Z všech krásných obrázků nakonec naše porota vybrala a zaslala do okresního kola práce těchto dětí:

Kat. M1 – Viktorie Nováková

Kat. M2 – Erik Novák

                 Mirek Fajmon

                 Marie Houdková

Kat. ZŠ 1 – Jiří Zahálka

                    Jakub Odehnal

                    Adéla Vičarová

Kat. ZŠ 2 – Daniel Vičar

                    Anna Tomášková

                    Filip Sodomka

Kat. ZŠ 3 – Šárka Bukáčková

                    Sára Kottoniaková

                    Kristýna Tomášková

Kat. ZŠ 4 – Hana Haková

Kat. L1 – Marek Zahálka

Přípravka se také pilně připravovala na soutěž Kostěnické hrátky s hasičátky, kam odjedou v sobotu 2. 4. Doufejme, že se nám již naplno rozjedou tréninky i s mladšími a staršími, protože se termíny prvních soutěží blíží.

V lednu také proběhla odložená výroční hasičská schůze a tradičně se muži z jednotky díky nezodpovědným spoluobčanům nenudili a hasili hořící kontejner společně s jednotkami z Proseče a Poličky. V únoru se naši zástupci také zúčastnili okrskové schůze v Kamenci, kde nám byla udělena pamětní medaile u příležitosti výročí SDH Telecí. Členové našeho sboru také pomohli odvézt sbírku pro Ukrajinu, kterou zorganizovala naše obec, do skladu v České Třebové. Při tomto odvozu také vypomohli SDH Pustá Rybná a odvezli sbírku i z této obce.

 

Plánované akce

2. 4. - Kostěnické hrátky s hasičátky

duben – pěší výlet po okolí

duben/květen – soustředění, zkoušky odbornosti

11. 5. - Kytičkový den – podpora Ligy proti rakovině

14. 5. - Jevíčko

27.- 28. 5. - dvoudenní soutěž Plamen Trstěnice

25.6.- Polička

26.6. - Krouna

3.9.- Sádek

4.9. - Zderaz

10.9. - Kamenec

Za SDH Lenka Tomášková