27. 3. 2023

Školení vedoucích mládeže v Čisté

Ve dnech 3. - 4. 3. se v Čisté u Litomyšle uskutečnilo školení vedoucích mládeže, kterého účastnili i naši vedoucí. Všichni přítomní byli seznámeni s novými pravidly Hry Plamen, se základy pedagogiky a psychologie a s možností čerpání dotací. Na závěr úspěšně složili zkoušky, které si musí každé dva roky obnovovat.

                                                                                                            Za SDH Lenka Tomášková