25. 3. 2024

Uplynulé akce SDH Pustá Kamenice

V pátek 15. 12. 2023 se uskutečnila dětská výroční schůze, na kterou jsou děti zvané i s rodiči, jako poděkování za jejich práci v hasičském kroužku a rodičům za podporu. Součástí bylo promítání krátkého filmu, který se staršími dětmi natočil a sestříhal Patrik Chvála za pomoci Jirky Bukáčka a Ivety Kynclové. Nechybělo ani občerstvení pro všechny přítomné. V sobotu 16. 12. se pak konala výroční schůze pro dospělé, na které jsme shrnuli činnost našeho sboru za uplynulý rok 2023. Hostem byl starosta obce Jaroslav Sklenář a také delegát p. Štěpánek z SDH Korouhev. Občerstvení v podobě guláše nám zajistila restaurace U Dostálů. Čestným uznáním SDH byla za  práci v kolektivu mladých hasičů oceněna Alice Husáková a Šárka Bukáčková. I tento večer jsme měli možnost zhlédnout zmíněný film, který si připravily děti se svými vedoucími.

            20. 1. 2024 se konal v Hlinsku reprezentační ples SH ČMS. V týdnu před tímto plesem jsme na požádání vypomáhali s přípravou tohoto plesu v MFC v Hlinsku. Tuto příležitost jsme si nenechali ujít ani jako tanečníci a společně s našimi přáteli z okolních sborů jsme vyrazili do Hlinska na tuto v našem regionu výjimečnou společenskou událost. Na úvod všechny přítomné potěšily svým vystoupení pustokamenické mažoretky, v nichž nalezneme i členky našeho sboru. K hudbě a poslechu hrála kapela Quattro a cimbálová muzika. Zajímavý byl i doprovodný program – představení masopustních masek Z Blatna a kouzelnické vystoupení. Někteří si odnášeli nejen dobrou náladu, ale také ceny vyhrané v tombole.

            O týden později jsme pořádali ples my u nás v KD. K tanci a poslechu nám opět skvěle zahrála kapela Melodie Rock Trpín. Po celý večer panovala výborná nálada a všichni přítomní si ples jistě užili. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám poskytli ceny do tradičně losované tomboly. Poděkování také patří všem, kteří nás přišli podpořit svojí účastí.

            I v zimě se schází děti na hasičském kroužku. Pokud byl sníh, chodily společně bobovat a sportovat ve sněhu. Za nepřízně počasí děti využívaly prostory KD v době, kdy nebyly pronajaty, zejména pro výtvarné aktivity. Opět jsme se s dětmi zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a vybrané obrázky zaslali do okresního kola.

                                                                       Za SDH Pustá Kamenice L. Tomášková

 

Plánované akce

(7.4. - TFA MH Voleč)

(20.4. - TFA MH Čepí, TFA MH Nové Veselí)

27.4. (20.4.)- soustředění MH (bude upřesněno)

5.5.- soutěž Pomezí

11.5. - okrsková soutěž Kamenec

15.5. - Květinový den – sbírka na podporu Ligy proti rakovině

18.5.- soutěž Jevíčko

24.- 25. 5. - soutěž Plamen Trstěnice

15.6. - soutěž Polička

22.6.- TFA MH Březiny

20.7. - oslavy 140 let SDH Otradov – průvod, ukázka požárního útoku – děti

27.7. - oslavy 130 let SDH Pustá Kamenice + sraz rodáků

24.8.- soutěž Sádek

13. - 15.9. - Rescue Camp Jevíčko - sportovně vzdělávací akce pro zájemce (cca. 13 – 17let)

14.9. - TFA MH Svratka

15.9. - soutěž Kamenec

28.9. - soutěž Mladějov

5. 10. - podzimní branný závod Březiny

18.- 20.10. - Rescue Camp Jevíčko – sportovně vzdělávací akce pro zájemce (cca. 13 – 17 let)

 

 

Fotogalerie