16. 1. 2008

Z historie a činnosti SDH Pustá Kamenice

Tradice zakládání hasičských sborů v Čechách se vyvinula na konci 19.stol. Lidé si uvědomovali následky řadění takového živlu, jako je oheň, a proto začali vznikat profesionální hasičské sbory a později dobrovolné hasičské sbory.

První dobrovolný hasičský sbor byl založen ve Velvarech v roce 1864. Sbor dobrovolných hasičů v naší obci vznikl v roce 1894. Tehdy sbor čítal 30 členů, velitelem byl zvolen Josef Oliva – hostinský a jednatelem Jan Bek – mladší učitel v Pusté Kamenici. Dne 14.7.1894 obec slavnostně předala hasičskému sboru hasičský inventář a ruční čtyřkolovou stříkačku. V roce 1895 se konal první hasičský ples. Až do roku 1914 vyvíjel sbor velmi aktivní činnost v obci, pak přichází období útlumu aktivit dobrovolných hasičů. Jistě tomu přispěla 1. světová válka. Po 1. světové válce žil sbor opět bohatou kulturní a společenskou činností – pořádal výlety, věnečky, hasičské plesy a pálení ohňů, dožínkové slavnosti apod.

Roku 1937, u příležitosti úmrtí T.G. Masaryka, daroval bratr Václav Šlechta sboru černý prapor, s přáním, aby byl vyvěšen vždy při úmrtí člena sboru. Poslední poctu zemřelým členům vzdáváme tímto způsobem dodnes. První motorová stříkačka byla zakoupena v roce 1940, přestože v této době činnost sboru byla opět utlumena válkou. Po této válce se samozřejmě sbor účastnil nejrůznějších tryzen a vzpomínkových akcí. Velkou práci dalo členům SDH sehnat hasičský vůz, který by je rychleji dopravil k požáru. První automobil zn. GAZ byl zakoupen od hasičského sboru v Budislavi. V roce 1967 bylo zakoupeno vyřazené auto zn. TATRA 805, které původně sloužilo jako pojízdné lešení k lomu. Po přestavbě na hasičské auto nám sloužilo jako naše „Kačena“, a to až do r. 2003, kdy byl zakoupen hasičský vůz zn. AVIA. V novější historii sboru se členové zúčastňovali mnoha brigád – při stavbě kulturního domu, rybníku, vodovodu a vlakové zastávky – a okrskových kol hasičských soutěží.

Jednou ze snah SDH v současnosti je obnovit činnost družstva mladých hasičů. Poprvé se takové družstvo zúčastnilo hasičských soutěží v letech 1963 – 1966 pod vedením našeho spoluobčana Jana Peška. Velkým úspěchem byla umístění mladých hasičů na předních místech v soutěži „Plamen“. Vedoucím mládeže byl tehdy Blahomil Melezínek a později Věra Chválová. Pro zpestření činnosti mládeže se náš sbor stal spolupořadatelem pohárové soutěže „Brána Vysočiny“. Velkou oblibu měly autobusové zájezdy pro děti a rodiče a pěší výlety za poznáním krás našeho kraje.

V současné době má sbor 59 členů, z toho 14 dětí a mladých hasičů do 18 let a 13 žen. Výbor pracuje ve složení starosta – Josef Uchytil, náměstek starosty - Miroslav Tušla, velitel – Kamil Dvořák, jednatel – Jan Tomášek ml. a hospodář Ing. Hana Broklová.

Ani dnes hasiči nezahálí a snaží se zpestřit společenský život spoluobčanů pořádáním nejrůznějších akcí, zejména plesů a tanečních zábav.