19. 1. 2009

Výroční členská schůze TJ Pustá Kamenice

TJ Pustá Kamenice uspořádala v sobotu dne 10.1.2009 výroční členskou schůzi. Této schůze se zúčastnilo celkem 68 členů a 2 hosté (starosta obce Pustá Kamenice pan Miroslav Myška a starosta SDH Pustá Kamenice pan Josef Uchytil). Součástí této schůze byla volba nového výkonného výboru TJ Pustá Kamenice na období let 2009 - 2012. Po provedené volbě byl zvolen nový výkonný výbor v tomto složení: Jaroslav Sklenář, Jaromír Obrovský st., Jan Brokl ml., Jan Oplištil ml., Milan Sršeň st., Monika Petrová a Jan Tomášek ml. Následně v neděli dne 18.1.2009 proběhla první schůze nově zvoleného výkonného výboru a na této schůzi došlo k volbě a ustanovení do jednotlivých funkcí. Členové nově zvoleného výkonného výboru TJ Pustá Kamenice budou pracovat v těchto funkcích:

Předseda: Milan Sršeň
Místopředseda: Jan Oplištil
Hospodář: Jaromír Obrovský
Jednatel: Jaroslav Sklenář
Kulturní referent: Monika Petrová
Sportovní referent: Jan Tomášek
Referent pro mládež: Jan Brokl

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář