30. 3. 2009

Jarní turistický pochod

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu dne 28.3.2009 tradiční jarní turistický pochod. V letošním roce to však nebyl pochod Vysočinou, ale pochod údolím řeky Krounky a řeky Novohradky. Jarního pochodu se zúčastnilo 20 turistů z naší obce. Ráno o půl osmé se všichni účastníci sešli před místní hasičárnou a přistavená vozidla nás odvezla do obce Kutřín, kde byl výchozí bod turistického pochodu. Po červené turistické značce jsme šli údolím řeky Krounky, přes Šilinkův důl, kolem hradu Rychmburk a dále přes obce Zhoř a Doly až ke zřícenině hradu Košumberk.Odpoledne po dobrém obědě, který jsme měli v restauraci Vídeň v Luži, jsme se vrátili k hradu Košumberk a dále kolem Paletínské kaple do obce Bílý Kůň. Poté jsme pokračovali dále po červené údolím řeky Novohradky přes Rvasice, Podchlum a Dolany na Polanku, kde byl výlet ukončen.Odtud následoval převoz zpět do Pusté Kamenice. Za celý den jsme ušli cca 23 km, výlet jsme si všichni užili a celou cestu nás provázelo krásné jarní počasí. Výbor TJ děkuje všem účastníkům za jejich účast a těší se nashledanou při dalších akcích TJ, které budou následovat.

Foto: Jan Brokl st.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář.

Fotogalerie