16. 11. 2021

Výroční členská schůze TJ Pustá Kamenice - 13.11.2021

V sobotu 13.11.2021 od 18:00 hodin TJ Pustá Kamenice uspořádala výroční členskou schůzi. Schůze se zúčastnilo 53 členů a tři hosté. Po zprávě o činnosti spolku za rok 2020, zprávě hospodáře, zprávě kontrolní komise a schválení předběžného plánu činnosti spolku na rok 2022 proběhly volby do výkonného výboru TJ na období let 2021-2025. Byl zvolen stávající výkonný výbor ve složení Milan Sršeň st., Oplištil Jan ml., Jaromír Obrovský st., Jaroslav Sklenář, Jan Brokl ml., Jan Tomášek ml. a Olga Kašparová. Dále byla zvolena kontrolní komise ve složení Zdeněk Zeman, Karel Chvála ml. a Martin Smažil. Také bylo předáno ocenění členům TJ u příležitosti životního jubilea a za dosavadní aktivní činnost ve spolku. Čestná uznání převzali – Jan Brokl ml. a Jan Tomášek ml. Následovalo promítání fotografií, videí a diapozitivů z akcí TJ, které se protáhlo až do půlnoci. Od 16:00 hodin se také uskutečnila schůze pro děti, kterých se letos sešlo 13.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

 

 

Fotogalerie