5. 12. 2022

Oslavy 60. výročí založení Tělovýchovné jednoty v Pusté Kamenici

První prosincový víkend v Pusté Kamenici se nesl ve znamení oslav 60. výročí založení Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice. Dne 3.12.1962, tedy přesně na den sobotních oslav, byli před 60 lety z popudu předsedy kulturně školské komise při Místním národním výboru v Pusté Kamenici pana Bohuslava Chvály pozváni do úřadovny MNV funkcionáři Okresního výboru tělovýchovy ze Svitav, aby seznámili zástupce obce s možností založení tělovýchovné jednoty v obci a pohovořili o práci v TJ. Na základě dohody se ujal předseda komise zpracování dokumentace k založení TJ i vlastní organizace příprav zakládající členské schůze. Tato byla svolána na 24.12.1962 od 14:00 hodin, které se zúčastnilo 31 zakládajících členů. Zvolen byl první výbor ve složení: předseda – Jaroslav Novák, jednatel – Josef Češka, hospodář - Lumír Hamerník, pokladník – Miloslav Halamka a náčelník – Josef Háněl.

V dalších letech byli zvoleni do funkce předsedy Luboš Kincl, Bohuslav Chvála, Milena Sršňová, Josef Vtípil a Jindřich Halva. V roce 1976 se předsedou organizace stal Jan Oplištil, který funkci zastával úctyhodných 25 let. V lednu roku 2001 na jeho práci navázal Milan Sršeň, který tuto funkci vykonává do současnosti. Ke dni výročí TJ Pustá Kamenice eviduje 181 členů.

Víkendové oslavy začaly již v pátek 2.12., kdy byl ve výčepu a přísálí kulturního domu otevřen hostinec a již tento den se zde sešla padesátka členů a dalších hostů, aby společně zavzpomínali na počátek založení místní organizace. V sobotu 3.12. byla od 14:00 hodin na sále kulturního domu  otevřena výstava fotografií, pohárů, diplomů, dresů a dalších tiskovin z činnosti našeho spolku. Následovalo vystoupení mažoretek Hvězdiček a promítání videí Petra Nováka ze zájezdů a pochodů, které naše organizace pořádá. Účastníci oslav mohli shlédnout výlet do Julských Apl z roku 1996, nebo pochod jarní Vysočinou z let 2003 a 2004, nebo také videa ze zájezdů na Roháče v roce 2005 či do Nízkých Tater z roku 2014. Za sobotní odpoledne bylo promítnuto celkem 9 videí v čase přes 2,5 hodiny.

Večerní program vyvrcholil promítáním diapozitivů s komentářem od Jana Oplištila st. a Jana Brokla staršího. Byl zde promítnut průřez historií z činnosti našeho spolku od roku 1981 do počátku 21. století, kdy Jan Brokl přestal fotografovat na diapozitivy a začal se věnovat focení digitálních fotografií.

Večer nastala volná zábava proložená třemi dovednostními soutěžemi. V každé soutěži byli nejlepší tři účastníci odměněni medailemi. Celá akce se velice vydařila a věřím, že se i všem účastníkům líbila.

Jménem spolku děkuji všem za účast, pořadatelům děkuji za službu a nesmím zapomenout poděkovat našim ženám, které na celou akci napekly výborné koláče, po kterých se doslova „zaprášilo“. Budeme se těšit na setkání na dalších akcích, které bude náš spolek pořádat.

 

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz: https://janbrokl.rajce.idnes.cz/60_LET_TJ_Pusta_Kamenice_2022/

Fotogalerie