16. 1. 2023

Výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice

V sobotu 14.1.2023 od 18:00 hodin TJ Pustá Kamenice uspořádala výroční členskou schůzi. Schůze se zúčastnilo 56 členů a dva hosté. Po zprávě o činnosti spolku za rok 2022, zprávě hospodáře, zprávě kontrolní komise a schválení předběžného plánu činnosti spolku na rok 2023 následovalo promítání fotografií, videí a diapozitivů z akcí TJ, které se protáhlo až do půlnoci. Od 16:00 hodin se také uskutečnila schůze pro děti, kterých se letos sešlo 19. Jménem výkonného výboru děkuji všem za účast na uvedených schůzích.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st., Jaroslav Sklenář

Fotogalerie