1. 5. 2023

Čarodějnice 2023

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v neděli 30. dubna tradiční pálení čarodějnic. Filipojakubská noc se nesla ve znamení pěkného počasí a na tradiční akci se dostavilo cca 125 účastníků. Pořadatelé připravili pro děti lampionky za přinesené vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Před zapálením velké hranice s čarodějnicemi si přítomní opekli buřty na malém ohni. Po dvacáté hodině došlo k zapálení hranice a upálení všech přinesených čarodějnic. Pořadatelé touto cestou děkují všem účastníkům za návštěvu akce a podporu místního spolkového života a těší se na shledání na další akci, kterou bude dětský den, pořádaný v sobotu 3.6.2023.

Za TJ Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie