3. 10. 2023

Cykloturistický zájezd na Jižní Moravu

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve dnech 28.9. – 1.10.2023 tradiční cykloturistický zájezd. Tentokrát jsme vyrazili do kraje slunce, vína a pohodových lidí, na Jižní Moravu. Díky krásnému a na tuto dobu velice nezvykle teplému počasí se nám podařilo uspořádat všechny naplánované turistické i cyklistické výlety. Nejzdatnější cyklisté hned první den zvládli trasu o délce téměř 80 km z Kralic nad Oslavou až do Hustopečí, místa našeho ubytování v hotelu Formanka. Další dny cyklisté navštívili Nové Mlýny, Klentnici, Mikulov, Dolní Dunajovice, Velké Pavlovice, Šakvice, nebo také Lednici a další krásná místa a vinařské vesnice v okolí. V neděli, poslední den zájezdu, si vyjeli z Hustopečí až do Hodonína, odkud už jsme všichni odjížděli zpět do Pusté Kamenice. Turisté první den navštívili např. rozhlednu Rénu v Ivančicích a odtud šli pěšky do Dolních Kounic. Další dny navštívili vodní nádrž Nové Mlýny, Dolní Věstonice, zříceninu hradu Děvičky, Děvín, nebo také Mikulov a v blízkosti nacházející se křížovou cestu Svatý kopeček. V Hustopečích někteří navštívili mandloňový sad včetně rozhledny nebo mandloňové naučné stezky. Poslední čtvrtý den si turisté vyrazili pěšky z Mutěnic po cestě T.G. Masaryka až do Hodonína, kde navštívili místní zoologickou zahradu nebo muzeum naftového dobývání a geologie. Všem pětačtyřiceti účastníkům zájezdu patří velký dík za jejich sportovní výkony a tradičně skvělou atmosféru, která ovládla celý zájezd.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto od pěších: Jaroslav Sklenář, Iveta Kynclová, Josef Uchytil, Irena Tušlová, Lenka Tomášková.

Fotografie od cyklistů - Petr Novák.

Fotogalerie