15. 1. 2024

Výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice 2024

V sobotu 13.1.2024 od 18:00 hodin Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala výroční členskou schůzi. Schůze se zúčastnilo 48 členů a čtyři hosté. Na výroční členské schůzi byla prezentována zpráva o činnosti spolku za rok 2023, zpráva hospodáře, zpráva kontrolní komise a schválení předběžného plánu činnosti spolku na rok 2024. Součástí schůze bylo také předání ocenění členům TJ u příležitosti jejich životních jubileí a za dosavadní aktivní činnost ve spolku. Čestná uznání převzali – Lenka Tomášková, Libuše Pardusová (Machová), Pavel Zeman, Jan Oplištil st. a Jan Brokl starší. Následovalo promítání fotografií, videí a diapozitivů z akcí TJ, které se protáhlo až přes půlnoc. Od 16:00 hodin se také uskutečnila schůze pro děti, kterých se letos sešlo 18.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie