1. 5. 2024

Čarodějnice 2024

Zapálit hranici či nezapálit. To bylo největší dilema pořadatelů letošních čarodějnic. V den pálení totiž jihovýchodní vítr dosahoval nárazů kolem 80 km/h a byla také vydána výstraha ČHMÚ na nebezpečí vzniku požárů v důsledku sucha. Po dvacáté hodině se počasí umoudřilo, vítr utichl, a tak jsme se rozhodli, že hranici zapálíme. Za asistence místních dobrovolných hasičů a po preventivním pokropení místa kolem ohniště byla hranice zapálena. Před zapálením velké hranice s čarodějnicemi si přítomní opekli buřty na malém ohni. Po dvacáté hodině došlo k zapálení hranice a upálení všech přinesených čarodějnic. Za pořadatele touto cestou děkuji všem účastníkům za návštěvu akce a podporu místního spolkového života. Pořadatelům děkuji za službu a místním hasičům za zajištění bezpečného pálení letošních čarodějnic. Budeme se těšit na setkání na příští akci, kterou bude v sobotu 1.6.2024 dětský den.

Za TJ Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie