18. 12. 2009

Specifický způsob odbavení ve vlacích ČD

Se změnou jízdního řádu od 13.12.2009 přichází kromě posunů v odjezdech vlaků i zavedení specifického způsobu odbavení ve většině spojů. Součástí vydání Pustokamenických listů je i aktuální jízdní řád, věnujte tedy pozornost i symbolu „oka“ u čísla vlaku v jízdním řádu. Specifický způsob odbavení poznáte také dle tabulky nebo speciálního symbolu na vagónu. Ten znamená, že vlak jede bez průvodčího. Při nástupu do vlaku je cestující povinen označit si jízdenku v označovači známém z vozidel MHD. Pokud jízdenku cestující nevlastní, zakoupí si ji u strojvedoucího vlaku. Strojvedoucí má také právo ve vlaku kontrolovat cestovní doklady - jízdenky. Běžně však tuto činnost namátkově vykonávají drážní revizoři, kteří v případě potřeby v exponovaných spojích někdy také prodávají jízdenky. Také existuje možnost zakoupení blokových jízdenek v cenách 1,2,5 a 10 Kč ve výdejnách ČD ve stanicích Svitavy, Polička, Borová, Žďárec. Po nástupu do vozidla si pak cestující označí příslušný počet blokových jízdenek. V označovači se neoznačují kilometrické banky, traťové a síťové jízdenky, jízdenky vydané průvodčím nebo strojvedoucím elektronicky. Při výstupu na zastávce na znamení musí cestující stisknout tlačítko „na znamení“ umístěné u označovače. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Hana Broklová

Přílohy