29. 3. 2019

Informace pro veřejnost v oblasti veřejné správy na úseku osobních dokladů

Připomínáme, že v uplynulém roce došlo s účinností od 1. července 2018 v oblasti veřejné správy k některým podstatným změnám. Například na úseku osobních dokladů (tj. občanských průkazů a cestovních pasů) může občan požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

Odkaz:https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Přílohy