4. 1. 2020

Hořící kontejner - článek JPO5 Pustá Kamenice

Dne 3. ledna 2020 v 18.20 hod jsem při cestě kolem místní točny zpozoroval plameny v kontejneru, k požáru se už blížil velitel jednotky Míra Tušla s kbelíky, který požár také zaznamenal. Po obhlídnutí místa požáru jsme se rozhodli že budeme muset použít kalové čerpadlo, protože kontejner byl už celý v plamenech. Společně s dalšími dvěma členy jednotky jsme zaběhli do hasičárny pro techniku a  zásahové obleky a nahlásili jsme na operační středisko výjezd k zásahu. Po příjezdu na místo jsme začali čerpat vodu z potoka pomocí čerpadla. Při hašení nás doprovázel smrad z hořící lepenky a plastu a občas na nás vybouchl vyhozený lak na vlasy nebo jiný sprej. Po řádném prolití kontejneru jsme požár uhasili. V 19:11 hod jsme ohlásili na operační středisko ukončení zásahu a odjeli do hasičské zbrojnice, kde jsme uklidili použité vybavení a dali si usušit obleky a boty. 

Za Jednotku SDH Pustá Kamenice Jan Brokl ml.

Vážení spoluobčané,

žádám Vás a prosím o ohleduplné ukládání odpadu a popela do kontejneru. Za letošní zimu už jsme  zasahovali 4x, naposledy v pátek 3.1 2020. Zahoření proběhlo tak rychle, že kýble už nestačily a museli jsme použít kalové čerpadlo a vše důkladně prolít. Nevhodně uskladněný odpad nám však ztěžuje naši práci a činí ji nebezpečnou. Plast a papír se dají třídit, tlakové nádoby, hořlaviny a podobné nebezpečné a vysoce hořlavé předměty do kontejneru nepatří. I rozžhavená skleněná láhev se dokáže pěkně roztříštit. Prosím třiďte odpad nejen kvůli ekologii, ale i pro naši a vaši bezpečnost.

A teď to hlavní: POPEL - špatně vyhořelý popel si udrží zápalnou teplotu i několik dní. Mějte proto více nehořlavých nádob, aby měl čas dostatečně vystydnout. Věřím, že nikdo z Vás to nedělá úmyslně, jen tomu nedává patřičnou důležitost. A tak Vás znovu žádám o větší ohleduplnost a zodpovědnost při ukládání komunálního odpadu.

Všichni přece chceme, aby naše vesnice byla bezpečná a bez zbytečného kouře.                                 

S pozdravem velitel JPO5 Tušla M.

Fotogalerie