18. 3. 2020

POZOR - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ohledně povinného nošení roušek nebo respirátorů

 
!!!ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST !!!(roušky/ústenky, respirátory/filtrační polomasky, šátky, šály a obdobné tkaniny) do: 

a) prosředků veřejné dopravy (autobus, vlak, trolejbus, a jiné),

b) provozoven, kde je provoz povolen podle příslušných nařízení vlády (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékáren, výdejen zdravotnických prostředků), 

c) zdravotnických zařízení (nemocnice, LDN, ambulance praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, stomatalogů, dalších ambulantních specialistů, apod.),

d) sociálních zařízení (ústavy sociální péče, pobytová zařízení všeho druhu, apod.),

e) škol a školských zařízení,

f) pošt.

Zároveň jsem nařídil všem obcím v kraji vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas, web, apod.) a podle krizového zákona jsem požádal také oslovené provozovatele televizního a rozhlasového vysílání o zvřejnění informace bez úpravy obsahu a smyslu.

Ještě jednou uctivě prosím o dodržování a sdílení tého důležité informace.
 
JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
 

Přílohy

Fotogalerie