20. 3. 2020

Výzva směrem k místním občanům, chatařům a chalupářům a dalším návštěvníkům obce

Žádám všechny občany naší obce včetně chatařů, chalupářů a dalších návštěvníků obce, aby respektovali veškerá nařízení vlády ČR a Pardubického kraje, která jsou vydaná a vyhlášená v souvislosti s nouzovým stavem. Dále žádám případné občany s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s pozitivním člověkem, aby v žádném případě neopouštěli svá bydliště. Prosím o dodržování základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou a její nošení na místech veřejnosti přístupných. Porušováním vydaných nařízení můžete ohrozit nejen sebe a své blízké, ale i ostatní spoluobčany. Za dodržování nastavených pravidel Vám předem děkuji.

Jaroslav Sklenář, starosta