25. 3. 2020

Další omezení regionální drážní a autobusové dopravy v Pardubickém kraji

Vážení představitelé měst a obcí Pardubického kraje. Dovolte mi, abych  Vás jménem náměstka pro dopravu p. Kortyše informoval o  dalším omezení regionální drážní a linkové  (autobusové) dopravy na území Pardubického kraje. Toto omezení může mít vliv i na mezikrajskou dopravu. Přílohou přikládáme informaci náměstka pro dopravu, ve které je v obecné rovině popsán rozsah omezení.

V případě dotazů využijte níže uvedený emailový kontakt.

 

S pozdravem

Ing. Leoš Beran

odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení silničního hospodářství

a dopravní obslužnosti

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

telefon: 466 026 663

leos.beran@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

cid:image002.jpg@01D5D68E.27F4C370

 

Přílohy